SVbloggen

Välkommen till vår blogg!

Fullsatt vid paneldebatt om tågtrafikens framtid

Upplagd av Maria Carman
Maria Carman
Maria jobbar som kommunikationsansvarig samt med verksamhetsutveckling i Grums.
Användaren är offline
den onsdag, 30 januari 2013
i SV Arena

Ett 70-tal personer besökte SVArena i Fagerås på tisdagskvällen för att ventilera frågan kring tågtrafikens framtid. Publiken var ivrig och ställde många bra frågor och gav sina synpunkter på kollektivtrafiken i Värmland.

SV Värmland och Värmlandspendlarna bjöd in politiker från åtta partier till Fagerås för att ge sin syn på kollektivtrafikfrågan i Värmland.  Sju partier var på plats då moderaternas representant låg sjuk i influensa. Mötet inleddes av Anders Ekberg från Värmlandspendlarna som gjorde en tillbakablick på hur frågan har hanterats de senaste sex åren. Därefter fick politikerna svara på frågor som ställdes av moderator C-G Salomonsson.

Jesper (MP) har varit mycket drivande i tågtrafikfrågan och han fick kvällens första applåd när han ifrågasatte hur stoppstrukturen längs med stomlinjerna som nu trafikeras med tåg blir jämfört med bussarnas stoppstruktur ifall några tågstationer läggs ned. Redan idag är stoppen färre och glesare längs med tågbanan än längs busstråken.

Irene von Dolwitz (SiV) hade också en tydlig ståndpunkt om att kollektivtrafiken behöver förbättras, hon påpekade också att Trafikförsörjningsprogrammet som tagits fram behöver göras tydligare och inte vara öppen för tolkningar. Marianne Åhman (FP) poängterade att tillgängligheten var viktig, inte bara när det gäller var tågen stannar utan också när det kommer till att personer med funktionshinder ska kunna ta sig fram med hjälp av kollektivtrafiken.

Många pendlare som drabbats av den nya stoppstrukturen gjorde sig hörda under frågestunden som följde efter debatten. De poängterade att saker som lyfts fram i Värmlandstrafiks tågstrategi inte stämmer med verkligheten, t.ex. att flertalet tågpendlare tar bilen till hållplatsen. Flera pendlare frågade också om inte det bästa vore att låta tågen stanna där folk vill åka med. Mats Sandström (S) menade emellertid att vi trevar i mörker när det gäller effektiviteten i kollektivtrafiken och Ove Ekman (KD) hade uppfattningen om att den tidsvinst som färre tågstopp ger är viktig för de som åker längre sträckor. Däremot framhävde han tydligt att vi måste börja i rätt ände genom att bygga fler mötesplatser, köpa nya, snabbare tåg m.m. innan vi minskar på antalet tågstopp.

En annan fråga som dök upp flera gånger från publiken handlade om hur landsbygden ska kunna fortsätta att leva när kollektivtrafiken inte fungerar.  Den här frågan kunde inte politikerna ge något riktigt rakt svar på, men samtliga vidhöll att de självklart tycker att det är viktigt med en levande landsbygd. Avslutningsvis poängterades att politikerna och Värmlandstrafik har ett ansvar gentemot Värmland som helhet och att man behöver hitta en strategi som fungerar för hela länet.

 

 

 

 

 

 

Betygsätt blogginlägg
3 röster
Orter: Otaggad

Kommentarer

Våra kategorier

0 blogginlägg
12 blogginlägg
2 blogginlägg
2 blogginlägg
6 blogginlägg
18 blogginlägg

Kalender

Loading ...